Hypnose
værd at vide før hypnosen

Velkommen til Shinhypnose.

Mine behandlinger består først af en behagelig samtale for at klargøre problemstillingen. Som oftest er det nok med 1-3 behandlinger, dette alt efter problemstilling/tilstand.
Jeg fortæller dig om hypnose og underbevidstheden, og du vil prøve at komme i hypnose inden selve behandlingen, så du føler dig tryg ved mig og hypnose-tilstanden.

 Det er vigtigt at du forstår hvad hypnose er..

  1. Hypnose har intet at gøre med magt og kontrol, selvom de fleste forstiller sig det, når man tænker på hypnose.
  2. Du vil være ved 100 % bevidsthed hele tiden.
  3. Du behøver ikke at tro på hypnose og må gerne være skeptisk, så længe du bare følger instruktionerne.

 Hvorfor bruger vi hypnose ?

Vi bruger hypnose fordi det er et fantastisk værktøj til at ændre følelsesmønstre. Siden fødslen begynder vi at lager informationer i vores underbevidste sind på godt og ondt. Ud fra vores opfattelser af begivenheder og erfaringer reagerer vores følelser, og senere hen kan vi fremkalde følelserne ved at tænke tilbage på begivenheder fra vores fortid, eller forstille os situationer i fremtiden. Ofte mærker vi også symptomer på vores følelser. Kort og enkelt kan man sige at vores følelses mønstre bliver besluttet af vore hukommelse, vores forventning og forestillinger af fremtiden.
Når man er i hypnose er det muligt at ændre de følelsesmønstre man har opbygget gennem tiden ved at ændre opfattelsen af eventuelle bevidste eller ubevidste erfaringer.

Hypnose er et fantastik stykke værktøj til at kunne påvirke menneskets resurser. Ofte er det ikke noget vi kan kontrollere bevidst.. I hypnosen bliver vil det typisk være hypnotisøren der påvirker klientens resurser, men i bund og grund er det klienten der helbreder eller forebygger sig selv.

Da hjernen er designet til at tænke i rammer Dvs. en start og en slutning kan det f.eks. være frustrerende at filosofere over det uendelige. Derfor vil vi også gerne have en grund til vores problemstillinger for at kunne forstå vores følelser. Da underbevidstheden husker alt er det ofte muligt at finde frem til en årsag eller en grund. Hvis ikke det lykkedes kan det skyldes indirekte eller ubevidste hensyn, eller en forvirring mellem det rationelle og det underbevidste.

Det er en fantastisk afslappet følelse at være i hypnose-tilstanden og ofte slapper man mere af end når man sover.

Ved at bruge NLP og psykoterapi i hypnose-trancen er der mulighed for at opnå en større succes end suggestion alene, alt afhængig af problemstillingen.

Når vi i hypnose-shows ser mennesker som ændre sig radikalt, er det fordi deres koncentration bliver styret direkte hen i en mono ideisme Dvs. at personen bliver 100 % koncentreret om kun en ting. så vil følelsen blive så overvældende at hypnotisørens suggestion bliver til virkelighed i personens sind.
Hypnose-tilstanden er dermed sagt den samme i klinisk forstand som i hypnose-shows. Forskellen ligger ene og alene i hvad man foretager sig under hypnosen. Der af begrebet hypno-terapi, hvis det er psykoterapi man praktisere under klientens hypnose-tilstand.

De fleste problemstillinger bunder i angst og usikkerhed. F.eks lavt selvværd kunne være angsten for ikke at være god nok osv.
Ved vaner eller dårlige vaner er det dog ofte en anden teori som spiller ind. Man kan jo starte med at stille sig selv det spørgsmål, hvad er forskellen på en last eller et misbrug.

Se videoen herunder. Den forklare også rigtig godt hvad hypnose egentlig er.

 

 

31 65 84 33