Behandlinger

En hypnose behandling består først af en behagelig samtale for at klargøre problemstillingen. Som oftest er det nok med 1-3 behandlinger, dette alt efter problemstilling/tilstand.

Din hypnotisør vil fortælle dig om hypnose og underbevidstheden, og du vil prøve at komme i hypnose inden selve behandlingen, så du føler dig tryg ved ham/hende samt hypnose-tilstanden.

Book online nu

VÆRD AT VIDE FØR HYPNOSE BEHANDLING

  • Hypnose har intet at gøre med magt og kontrol, selvom de fleste forstiller sig det, når man tænker på hypnose.
  • Du vil være ved 100 % bevidsthed hele tiden.
  • Du behøver ikke at tro på hypnose og må gerne være skeptisk, så længe du bare følger instruktionerne.

Følelse

Symptom

Afhængighed

Diverse

HVORFOR BRUGER VI HYPNOSE BEHANDLING ?

Vi bruger hypnose som behandling, fordi det er et fantastisk værktøj til at ændre følelsesmønstre. Siden fødslen begynder vi at lagre informationer i vores underbevidste sind på godt og ondt. Ud fra vores opfattelser af begivenheder og erfaringer reagerer vores følelser, og senere hen kan vi fremkalde følelserne ved at tænke tilbage på begivenheder fra vores fortid, eller forestille os situationer i fremtiden. Oftest mærker vi også symptomer på vores følelser. Kort og enkelt kan man sige, at vores følelses mønstre bliver besluttet af vores hukommelse, vores forventning og forestillinger af fremtiden.

*Når man er i hypnose, er det muligt at ændre de følelsesmønstre man har opbygget gennem tiden ved at ændre opfattelsen af eventuelle bevidste eller ubevidste erfaringer.

Hypnose er et fantastisk stykke værktøj til at kunne påvirke menneskets ressourcer. Ofte er det ikke noget vi kan kontrollere bevidst. Under en hypnose behandling vil det typisk være hypnotisøren, der påvirker klientens ressourcer, men i bund og grund er det klienten, der helbreder eller forebygger sig selv.

Da hjernen er designet til at tænke i rammer, dvs. en start og en slutning, kan det for eksempel være frustrerende at filosofere over det uendelige. Derfor vil vi også gerne have en grund til vores problemstillinger for at kunne forstå vores følelser. Da underbevidstheden husker alt er det ofte muligt at finde frem til en årsag eller en grund. Hvis ikke det lykkedes kan det skyldes indirekte eller ubevidste hensyn, eller en forvirring mellem det rationelle og det underbevidste. Det er en fantastisk afslappet følelse at være i hypnose-tilstanden og ofte slapper man mere af end når man sover.

*Ved at bruge NLP og psykoterapi i hypnose-trancen, er der mulighed for at opnå en større succes end suggestion alene, alt afhængig af problemstillingen.

Når vi i hypnose-shows ser mennesker som ændrer sig radikalt, er det fordi deres koncentration bliver styret direkte hen i en mono ideisme Dvs. at personen bliver 100 % koncentreret om kun en ting. så vil følelsen blive så overvældende, at hypnotisørens suggestion bliver til virkelighed i personens sind.

Hypnose-tilstanden er dermed sagt den samme i klinisk forstand som i hypnose-shows. Forskellen ligger ene og alene i, hvad man foretager sig under hypnosen. Der af begrebet hypno-terapi, hvis det er psykoterapi man praktisere under klientens hypnose-tilstand.

De fleste problemstillinger bunder i angst og usikkerhed. Lavt selvværd kunne for eksempel være angsten for ikke at være god nok og så videre. Ved vaner eller dårlige vaner er det dog ofte en anden teori som spiller ind. Man kan jo starte med at stille sig selv det spørgsmål, hvad er forskellen på en last eller et misbrug.

Se videoen herunder. Den forklarer også rigtig godt hvad hypnose egentlig er.

*Vi understreger at hypnose og behandlinger ikke garanterer bedring, og skal ses som individuelle resultater, hvor resultaterne kan variere fra person til person.

Hvad er Hypnose?

Hypnose er en behandlingsform, som kan bruges ved fysiske og psykiske problemstillinger. Det bruges til forandringsprocesser, hvor man bruger underbevidstheden til at ændre tankemønstre, som kan være uhensigtsmæssige for et menneskes trivsel.

Hvordan fungerer hypnose?

Ved at “skyde genvej” til underbevidstheden får hypnotisøren adgang til en stor mængde ubevidste ressourcer, hvorigennem hypnotisøren kan ændre opfattelsen af bevidste eller ubevidste erfaringer. Under behandlingen påvirker hypnotisøren således klienten, men det er i bund og grund klienten selv som helbreder eller forebygger sig selv.

Hvad kan behandles med hypnose?

Rigtig mange problemstillinger kan behandles gennem hypnose, bl.a. angst, fobier, jalousi, stress, depression og andet. Det kan også bruges i forbindelse fysiske smerter, hvor hypnose kan fungere som smertelindring.

Hvem kan behandles med hypnose?

Som udgangspunkt kan alle der ønsker det gøre brug af en hypnosebehandling. Det kræver dog at man selv er villig til at gå ind i behandlingen, at man er tryg ved sin behandler og har tillid til denne person.

Skriv til os

31 65 84 33