Betingelser – Uddannelsens form og forløb

Grunduddannelsen tages på et intensivt weekendkursus fra kl. 10.00-18.00 lørdag og søndag. Undervisningen er v. Shin Mads Aggerholm og du modtager skriftligt undervisningsmateriale til den teoretiske del. Undervisningen er en blanding af reel undervisning og praktisk træning, hvor kursisterne afprøver teknikker på hinanden.

Book online nu

Herefter fortsætter uddannelsen mere dybdegående med undervisning digitalt og online.
Under din uddannelse er det vigtigt, at du får afprøvet teknikker/metoder mest muligt. Dette fordi du først bliver dygtig til at lave hypnoseterapi, når du har en vis portion praktisk erfaring og vi ved, at den rette kompetence opnås når du både øver dig selv og får supervision.

Uddannelsens pris og betaling

Weekend grundkurset koster 6.000 kr. og du skal betale et depositum på 1.500 kr. ved tilmelding eller senest 3 uger før kursusstart.
Depositummet kan ikke refunderes.

Restbeløbet på 4.500 kr. skal senest betales den dag hvor du starter på weekend grundkurset.

Du kan betale restbeløbet kontant på dagen for introens start eller inden via faktura/kortbetaling.

Prisen for de efterfølgende 5 måneders superviseret undervisning og træning er i alt 7.500 kr. som betales i månedlige rater af 1.500 kr.

Betalingsfristen for de 5 måneders undervisning og træning er den første kursusdag i måneden og du vil få fremsendt faktura med mulighed for kort/overførelse betaling.

Certifikat/uddannelsesbevis

Når du har gennemført de 5 måneders undervisning og superviseret træning, får du efter eksamen udleveret et signeret certifikat/uddannelsesbevis af Shin Mads Aggerholm.

Såfremt du ikke gennemfører de 5 måneders uddannelse, vil du ikke få dit certifikat/uddannelsesbevis. Certifikatet/uddannelsesbeviset kræver en stabil og aktiv deltagelse.

Der gives ikke nedslag i pris under nogen former og vi tilbyder lige nu ikke kurser af kortere varighed.

Tilmelding

Din tilmelding foregår via mail og er bindende. Den bindende aftale omfatter både Intro weekenden samt de 5 mdr. efterfølgende undervisning. Vi anbefaler hurtig tilmelding, for at du kan sikre dig en plads.

Force majeure og lignende forhold

Måtte der hos udbyder opstå force majeure lignende forhold, herunder hos dennes instruktør(er), opstå sygdom eller forhold, der forhindrer eller vanskeliggør uddannelsens gennemførelse helt eller delvist, forbeholdes retten til at forlægge uddannelsessted, til at flytte/ændre/aflyse eller afbryde uddannelse til senere færdiggørelse snarest herefter, uden at der heraf kan udledes krav.

Forbehold

Du tilbydes den nyeste viden, hvorfor der tages forbehold for ændringer i kursusindhold samt ændringer i øvrigt.

Accept af deltagerbetingelser

Med afsendelsen af tilmeldingsformular accepteres deltagerbetingelserne.

Spørgsmål

Se mere på tina@shinhypnose.dk eller kontakt Tina Kristensen for praktiske informationer på tlf. 60 66 84 62
eller Mads Aggerholm vedr. informationer omkring hypnose eller undervisningens indhold på tlf. 31 65 84 33

Når du tilmelder dig vores uddannelser, bliver du automatisk tilmeldt vores Nyhedsbrev.

Skriv til os

31 65 84 33