Hypnose mod angst – Angstbehandling

Rigtig mange danskere lider af angst eller fobi. Den absolutte topscorer er højdeskræk, men også angsten for edderkopper er udbredt. Desuden er socialfobi (angsten for at være ude blandt mange mennesker) et problem for flere, end man lige skulle tro.

Book online nu

Nogle udvikler af sig selv metoder til at kunne leve med det, de er bange for. For mange andre er tilstanden så alvorlig, at de skal have hjælp til at overvinde skrækken eller angsten.

Her er hypnose et virksomt værktøj. Hos Shinhypnose har vi stor erfaring med at anvende hypnose til at behandle og kurere angst og fobier.

Hypnose kan hjælpe mod angst og fobi

En fobi er ekstrem og vedvarende frygt for ting eller forskellige situationer, som påvirker personens normale liv.

Selvom man godt ved, at frygten er irrationel, vil personer med fobier altid forsøge at undgå selve kilden til frygten, som typisk kan være små, lukkede rum (klaustrofobi), flyskræk eller frygt for insekter, slanger eller andre dyr. Du kan læse mere om fobier her!

Angsten kan munde ud i panikanfald med hjertebanken, rysten, åndenød, svimmelhed og kvalme, og dette kan begrænse aktivitet udenfor hjemmet og i værste fald lede til isolation.

Prøv hypnose mod angst – bestil tid her

Det kan synes håbløst at slippe af med sin angst, men fat mod: Der er en vej ud af problemet.

Hypnose kan hjælpe mod angst eller fobi, så du kan komme videre i dit liv. Med hypnotisørens hjælp får du fjernet de tanker, som blokerer for fornuften, når angsten presser sig på.

Kontakt os for en konsultation – vi svarer meget gerne på dine spørgsmål om angst og hypnose. Ring til os på telefon 31 65 84 33 eller brug vores online bookingsystem til at bestille tid til hypnose mod angst.

Bemærk: Vi understreger, at hypnose og behandlinger ikke garanterer bedring, og at resultaterne er individuelle og kan variere fra person til person.

Hvad er hypnose mod angst?

Hypnose kan bruges til en lang række fysiske og psykiske problemer, herunder også i forbindelse med angstbehandling. I hypnosen mod angst vil behandleren/hypnotisøren benytte sig af særlige kommunikative teknikker, der fremkalder en tilstand af hypnose. I hypnosetilstanden forstærkes sindets og underbevidsthedens impulser, hvilket gør det muligt at ændre og arbejde med uhensigtsmæssige og irrationelle tankemønstre, som er med til at ’tricke’ angsten. Det kan være oplevelser fra tidligere i livet eller særlige situationer, hvor angsten kommer snigende.

Virker hypnose mod angst?

Svaret er ganske kort ja. Ifølge flere forskningsprojekter har hypnose vist sig at have en god effekt på flere psykiske og fysiske lidelser og problematikker. Hypnose hjælper også mod angst, og ofte er der tale om en række irrationelle tanke- og følelsesmønstre, der ligger til grund for tilstanden. Gennem hypnosen undersøges de underliggende årsager, som gennem hypnose kan ændres via underbevidstheden. Vores underbevidsthed er nemlig skærpet i hypnosetilstanden og dermed lettere at påvirke.

Hvordan virker hypnose mod angst?

Målet med hypnose mod angst er at nedbringe følelsen af angst markant, eller helt at få den til at forsvinde. Dette sker i trance/hypnosetilstanden, hvor underbevidstheden forstærkes og uhensigtsmæssige mønstre kan ændres. Faktisk, er det ikke hypnotisøren, der ”helbreder” klienten, men snarere via kommunikative redskaber aktiverer en række processer hos klienten, der resulterer i en forandring og forbedring af en tilstand.

Er hypnose mod angst farligt?

Nej, hypnose er helt ufarligt, og du kan til enhver tid afbryde hypnosen. Du sover ikke, og du er ved bevidsthed. Inden selve hypnosen møder du din hypnotisør til en indledende samtale, så du føler dig tryg. I selve hypnose-situationen sikres det, at du sidder behageligt, og at du føler dig tryg og afslappet.

Kan hypnose hjælpe mod angst?

Hypnose er et redskab til at påvirke indkodede eller lagrede tanke- og handlemønstre, der har en negativ indvirkning på individets livskvalitet eller frihed, herunder også angstrelaterede problematikker. Det er centralt at klienten er positiv og åben overfor behandlingen og at hypnotisørens anvisninger følges for at opnå en hypnosetilstand.

Hvordan virker hypnose mod angst?

Når en klient ønsker at blive behandlet for angst starter processen typisk med en indledende samtale, hvor problemet kortlægges. Herefter defineres et mål, som behandler og klient i fællesskab vil arbejde henimod. I selve hypnosebehandlingen vil hypnotisøren påvirke lagrede tanke- og handlemønstre via specielle kommunikative teknikker.

Hvad er angstbehandling med hypnose?

I en angstbehandling med hypnose vil hypnotisøren forsøge at påvirke tanke- og handlemønstre, som er med til at ’tricke’ følelsen af angst. Dette foregår i hypnosetilstanden, hvor underbevidstheden og de psykologiske lag er skærpede.

Hvor mange behandlinger skal jeg have?

Antallet af konsultationer i forbindelse med angstbehandling er meget individuelt, men typisk ses tydelige forbedringer efter 1-3 hypnosesessions. Inden behandlingen vil hypnotisøren fortælle om hypnose og underbevidsthed. Ring til os på 31 65 84 33, hvis du vil høre mere.

Skriv til os

31 65 84 33