Hvad er hypnose?

Hypnose er først og fremmest en tilstand. En tilstand mellem at være vågen og at sove. I denne tilstand skærpes sindet og det indre psykologiske lag, hvilket betyder, at en hypnotisør kan påvirke lagrede tanke- og følelsesmønstre. Hypnose kan derfor bruges til at ændre handlinger og vaner, der enten bygger på irrationel frygt, der begrænser vores bevægelsesfrihed og livskvalitet eller som påvirker vores sundhed, velvære og humør.

Book online nu

En hypnosetilstand er kendetegnede ved, at underbevidstheden arbejder mere end i vågen tilstand, der giver en adgang til en række processer, der både er lagret og tillært igennem livet. En hypnotisør aktiverer og påvirker modtagerens egne ressourcer, så forandringsprocesser sættes i gang og bestemte tanke- og handlemønstre ændres. Under hypnosen kan hypnotisøren kommunikere direkte med underbevidstheden, hvilket gør det muligt at identificere og ændre de tanke- og følelsesmønstre, som ligger dybt begravet i sindet og som kan være årsagen til problemer eller begrænsninger.

Hypnose er dog ikke en ensartet tilstand. Der kan være forskellige grader af dybde – lige fra let trance til meget dyb hypnotisk tilstand, afhængigt af formålet med hypnosen.

Hypnose kan være et kraftfuldt og effektivt værktøj til at udforske og ændre den menneskelige psyke og hjælpe med at ændre dårlige vaner, overvinde frygt og angst og forbedre livskvaliteten på forskellige måder.

Hvor stammer hypnose fra?

Hypnose er blevet praktiseret i mange hundrede år i forskellige kulturer og samfund verden over. Hypnose kan faktisk spores helt tilbage til Det Gamle Egypten ca. 3300 f. Kr. Her brugte man forskellige teknikker og metoder, som ligner nutidens hypnose.

Siden da er hypnose blevet mere og mere udbredt og udviklet gennem årene. I det 20. århundrede blev hypnose for første gang udviklet som en terapeutisk metode til at behandle forskellige psykiske og fysiske lidelser, herunder traumer, fobier, angst og til smertelindring.

Nutidens hypnose tager fortsat udgangspunkt i de gamle teknikker, men er i dag baseret på videnskabelig forståelse af bevidsthed og hjerneprocesser.

Virker hypnose?

Det korte svar er ja. Flere forskningsprojekter viser, at hypnose har effekt ved en række fysiske lidelser og psykiske problemer. Det er vigtigt, at klienten tilgår behandlingen med åbenhed, og samtidig er lydhør overfor hypnotisørens anvisninger.

Derudover kan hypnose variere betydeligt fra person til person. Der vil altid være en grad af individuel respons. Nogle mennesker er således mere modtagelige overfor hypnose end andre. Evnen til at blive hypnotiseret kan bl.a. afhænge af personlighed, åbenhed og tidligere erfaringer med hypnose.

Vores erfaring er dog, at langt de fleste kan opnå en hypnotisk tilstand, hvis de tilgår behandlingen med et åbent sind og er motiveret for at opnå de ønskede resultater.

Der er en betydelig mængde videnskabelig evidens, som viser, at hypnose kan have gavnlige effekter på en lang række problemstillinger, som fx til at lindre smerte, behandle PTSD, reducere stress samt bidrage til at ændre vaner, fx i forbindelse med rygestop eller vægttab.

Hvordan virker hypnose?

For at hypnosen skal virke optimalt, er det i langt de fleste tilfælde nødvendigt med en indledende konsultation for at afdække problemet. Med udgangspunkt i denne samtale formuleres en målsætning eller et ønske, som klienten ønsker at arbejde sig henimod. I selve hypnose-situationen sikres det, at klienten sidder behageligt og er afslappet, hvorefter hypnotisøren vil opstarte trancetilstanden via specielle kommunikative teknikker.

Under hypnosen opnår klienten en dyb grad af fokuseret opmærksomhed, på det, der bliver sagt eller foreslået af hypnotisøren. Denne ændrede bevidsthedstilstand gør klienten mere åben og modtagelig overfor forslag og mere fokuseret på hypnotisørens instruktioner. Kort sagt er sindet i denne tilstand mere modtagelig overfor at acceptere forslag, hvilket kan gøre det lettere at arbejde med problemer, der måske ikke er let tilgængelige i den vågne tilstand.

Er hypnose farligt?

Nej. Hypnose er en helt ufarlig behandling, hvor du er ved fuld bevidsthed hele vejen igennem.

Hypnose er en sikker og anerkendt terapeutisk teknik, der anvendes bredt til at hjælpe folk med at tackle forskellige problemstillinger.

Hos Shin Hypnose udføres alle hypnosebehandlinger af erfarne, uddannede og kompetente hypnotisører, som har de nødvendige færdigheder til at udføre hypnose sikkert og effektivt.

Der er ingen alvorlige bivirkninger forbundet med hypnose. Nogle mennesker kan opleve en let træthed efter behandlingen, som dog går hurtigt over igen.

Grundlæggende kan man sige, at hypnose langt fra er lige så kontroversielt eller magisk, som det ofte portrætteres i medierne eller i fjernsynet. Hypnose er en ufarlig terapeutisk metode, som har til formål at hjælpe klienten med at opnå positive ændringer i sit liv.

Hypnose kan bruges til lidelser af både fysisk og psykisk art, herunder:

  • Angst
  • Depression
  • Præsentationsangst
  • Stress
  • Flyskræk
  • Højdeskræk
  • Rygestop
  • Vægttab
  • Søvnproblemer
  • Diverse fobier

Hvad er hypnose?

Hypnose er en tilstand – en tilstand mellem at være vågen og at sove. Her skærpes sindet og de psykologiske lag, og din underbevidsthed arbejder mere intensivt. Hypnotisøren kan påvirke lagrede tanke- og handlemønstre, så du kan ændre uhensigtsmæssige tanker, vaner og frygt, der kan virke begrænsende i vores virke eller påvirke vores humør.

Hypnose er derfor sjældent lige så karikeret i virkeligheden, som man ser det i film, tv-serier og hypnoseshows. Her kan man opleve folk, der bliver bedt om at agere som forskellige dyr og opfører sig tosset. Dette er dog mere underholdning, end det er hypnose. Hypnose er derimod en måde, at nå dybere ind i sindet på og arbejde med forskellige lidelser og udfordringer. Denne form for hypnose kaldes også for klinisk hypnose, terapeutisk hypnose eller hypnoseterapi. Her går man ind og arbejder med forskellige psykiske vanskeligheder, som fx angst, depression o.lign. Denne form for hypnose er baseret på videnskabelig evidens, og har således ikke meget at gøre med den hypnose, man ser i film og tv-serier.

Hvad er hypnoterapi?

Hypnoterapi er, som ordet også antyder, terapi i hypnose. Når vi udfører hypnoterapi, bruger vi hypnose som et værktøj til at hjælpe klienten med at håndtere og forbedre forskellige aspekter i livet. Det kan være alt fra angst og dårlige vaner til fobier og meget andet.

Hypnoterapi fungerer ved, at klienten guides ind i en hypnotisk tilstand, hvor denne opnår en tilstand af dyb afslapning. I denne tilstand er klientens sind mere åbent for det, vi kalder for suggestioner, som gør hypnotisøren i stand til at arbejde med klienten mere dybdegående. Formålet er bl.a. at identificere og ændre de negative tankemønstre, vaner og/eller adfærdsmønstre, der bidrager til klientens problemer eller udfordringer.

Hvornår og for hvem er hypnose relevant?

Hypnoseterapi kan anvendes til at behandle en bred vifte af sundheds- livs- og psykiske problemer og udfordring – store såvel som små. Hypnose kan anvendes som behandling for alvorlige lidelser som fx svær stress eller angst, men også til at behandle mindre livsproblemer som fx flyskræk. Der er som udgangspunkt ingen “regler” for, hvilke udfordringer hypnose kan anvendes til at behandle, eller hvor store eller små problemerne skal være.

Hypnose kan udforskes, når andre behandlingsmetoder og muligheder er blevet afsøgt uden tilfredsstillende resultater. Men hypnose kan også med fordel afprøves inden evt. anden og mere indgribende behandling afprøves. Døjer man fx med overvægt, kan det være en fordel at afprøve hypnotisk behandling inden evt. medicinering eller operation. Det samme gælder ved søvnløshed og andre lidelser.

Derudover kan hypnose også anvendes som supplement til en allerede igangværende eller eksisterende behandling.

Hypnose til forbedring af præstationer

Hypnoterapi anvendes i langt de fleste tilfælde til at lindre eller behandle forskellige psykiske udfordringer, fobier og lidelser, som fx søvnløshed, depression, overvægt, PTSD, stress og meget andet. Men faktisk er hypnoterapi også yderst velegnet til forbedring af præstationer. Mange atleter og sportsfolk benytter hypnoterapi med stor succes til at forbedre deres fysiske og mentale præstationer, inden for deres respektive felt eller sportsgren. Det kan være både på professionelt plan eller hobbyniveau. Det kan være inden for både holdsport, som fx fodbold og håndbold, men også inden for løb, styrketræning mm.

Det er dog ikke kun de fysiske præstationer, hypnose kan være med til at forbedre – det er også de mentale. En stor del af, at præstere inden for en bestemt sportsgren, er nemlig også at kunne holde fokus og være mentalt klar. Her kan hypnose anvendes til at reducere stress og angst og forbedre evnen til at fokusere og opretholde koncentrationen under træning eller konkurrence.

Hypnose kan også være med til at øge ens selvtillid og tro på egne evner, hvilket ligeledes spiller en stor rolle, når det handler om at præstere inden for en given sport.

Mange hypnotisører bruger bl.a. hypnose til få klienten til at visualisere sig selv, udføre opgaver eller præstationer succesfuldt, hvilket kan hjælpe med at forberede klienten mentalt på udfordringerne.

Det er dog ikke kun fysiske og atletiske præstationer, som hypnose kan være med til at forbedre. Det kan også være præstationer inden for mange andre områder, som fx inden for erhvervslivet eller til mere kunstneriske opgaver. Hypnose kan nemlig også anvendes til at forbedre evnen til at præstere på arbejdet. Særligt selvstændige benytter ofte hypnoseterapi i svære eller hårde perioder, eller hvis de står overfor udfordringer, som kan virke uoverskuelige.

Kunstnere og forfattere kan også have gavn af hypnoseterapi til fx skriveblokader, eller hvis kreativiteten har brug for en lille hjælpende hånd, for at igangsætte eller komme videre med et projekt.

Man kan således sagtens få stor gavn af hypnoterapi, uden nødvendigvis at døje med psykiske udfordringer. Hypnose kan nemlig også bruges til at forbedre ens præstationer inden for forskellige områder.

Virker hypnose?

Svaret er JA. Forskning påviser at hypnose har en positiv indvirkning på flere fysiske lidelser og psykiske problematikker. Dog er det vigtigt at understrege, at klienten må indgå i behandlingen med åbenhed og med en lydhørhed overfor hypnotisørens anvisninger.

Hvem kan hypnotiseres?

Alle mennesker kan komme i en tilstand af hypnose. Det er vigtigt, at klienten er åben og positivt indstillet overfor hypnosen som behandlingsform og er lydhør over for anvisninger fra hypnotisøren. Faktisk, kan man overordnet sige, at klienten selv bringer sig i hypnosetilstanden ved hjælp af hypnotisørens anvisninger.

Nogle mennesker er åbne og villige til at lade sig rive med i en hypnotisk tilstand, mens andre er mere skeptiske og resistente. Det vil altid være lettere for personer, som er åbne og imødekommende overfor hypnosen, at opnå en hypnotisk tilstand.

Udover åbenhed er det også vigtigt, at klienten er god til at opnå en dyb afslapning, da dette ligeledes spiller en vigtig rolle i hypnosen. Jo bedre en person er til at slappe af og fokusere deres sind, jo lettere kan de som udgangspunkt blive hypnotiseret. Derfor har vi altid fokus på, at vores hypnoser finder sted i afslappende og uforstyrrede rammer.

Hvordan virker hypnose?

For at hypnosen skal virke på den mest optimale måde, indledes de fleste sessions med en personlig konsultation, hvor problemet kortlægges. Den kan enten være af fysisk eller psykisk karakter, eller en kombination. Under selve hypnosen er det vigtigt at klienten er afslappet og sidder behageligt, herefter vil hypnotisøren starte hypnosen op via specielle teknikker, der skærper underbevidstheden.

Forskning og evidens

Mange tror fejlagtigt, at hypnose er noget hokus-pokus, som ikke har nogen virkning eller effekt. Men det er langt fra tilfældet. Tværtimod så er der masser af evidens for, at hypnose virker og kan have en lang række gavnlige effekter på både vores mentale og fysiske sundhed. Mange studier har gennem tiden vist og konkluderet, at hypnoseterapi kan have god virkning på mange forskellige udfordringer. Det værende bl.a. smertelindring (fx migræne), angst, stress, rygestop, vægttab, PTSD, søvnløshed samt forbedring af sportspræstationer.

Resultaterne og effekten af hypnose varierer fra person til person, og det er ikke alle, som vil opleve de samme effekter. Det afhænger bl.a. af hvor modtagelig man er over for behandlingen og hvor åben man er over for hypnose som behandlingsform.

Ikke desto mindre er hypnose en anerkendt og legitim terapeutisk metode, som kan anvendes til at behandle et væld af forskellige psykiske og fysiske udfordringer.

Skriv til os

31 65 84 33