Præstationsangst

Præstationsangst er en følelse, som mange går rundt med. Følelsen af ikke at være god nok, ikke at kunne levere og følelsen for at fejle er noget flere kan genkende. Præstationsangst hypnose er et redskab til at kunne arbejde med disse negative følelser. Under præstationsangst hypnose arbejder vi med din selvtillid og dit selvværd.

Book online nu

Dårligt selvværd har en indflydelse på mange parametre i livet, og mange tinge kan blive svære at tackle, såsom følelsen af at kunne præstere. Præstationsangst hypnose er efter vores erfaring en effektiv behandlingsform til at vende det dårlige selvværd til at blive stærkere og bedre. Hypnosen arbejder på at få dig til at se og forstå de ting, du er god til. Det handler nemlig ikke om, at du skal være god til alt, men i stedet om, at du skal huske de ting, du er god til.

Hypnose mod præstationsangst

Hvis du ofte har mange dårlige tanker om dig selv og din kunnen, så kan hypnose mod præstationsangst hjælpe dig. Under hypnosen arbejdes der med, at du ikke må være for kritisk mod dig selv. Vi arbejder på at ændre dine tankemønstre, så de bliver mere positive, så du tør at hvile mere i dig selv. Det gælder om at åbne dine øjne over for det, du er god til.

Det kan være variere fra person til person, hvor mange gange der er brug for hypnose mod præstationsangst. Vores erfaring viser, at mange allerede kan mærke en betydningsfuld forskel allerede efter 1-2 sessioner.

Hvorfor er der nogen, som har mindre selvtillid og selvværd end andre?

Det kan skyldes adskillige ting. I de fleste tilfælde er det fortiden, som har præget os i den ene eller anden retning. Dårlig selvtillid kan f.eks. skyldes, hvis man har skullet påtage sig et stort ansvar for tidligt eller mobning i skolen. Hvis man aldrig har fået at vide, man er god nok eller altid har fået at vide, hvad man ikke kan finde ud af.

Angsten for at fejle kan være stor hos mange mennesker, og det er ikke noget, man taler om.

Mange snakker om, at de har dårlig selvtillid, men kun ganske få gør noget ved det. Ja, man kan faktisk ændre den følelse og holdning til sig selv på ganske kort tid.

Selvtillid er jo ikke, at man er god til alt, men at man ved, hvad man er god til.

Ordet “selvtillid” indeholder jo det at kunne give sig selv den tillid til det, man foretager sig, når man taler, og de ting vi laver i hverdagen. At tro på sig selv i alle situationer og ikke mindst elske sig selv (selvværd).

DÅRLIG SELVTILLID OG SELVVÆRD

De fleste problemer jeg til hverdag arbejder med bunder i dårlig selvtillid og selvværd. Jalousi, angst, fobier, stammen, nervøsitet, osv..

Måske tænker du meget kritisk om dig selv og fokuserer mere på dine mangler fremfor dine kvaliteter. Hvis du vender det tankemønster om og begynder at udnytte det, du er god til, vil der efterhånden dukke en følelse af selvtillid op igen.

HYPNOSE KAN FJERNE DIN DÅRLIGE SELVTILLID OG SELVVÆRD

*Ved at komme i hypnose mod præstationsangst vil du effektivt kunne bearbejdet din selvtillid. At kunne ændre dine tankemønstre til noget mere positivt og hjælpe dig til at føle bedre selvværd og selvtillid.

Kontakt os og få en tid, så du kan få bedre selvtillid.

*Vi understreger at hypnose og behandlinger ikke garanterer bedring af præstationsangst, og skal ses som individuelle resultater, hvor resultaterne kan variere fra person til person.

Hvad kommer præstationsangst af?

Præstationsangst kan komme af flere ting og er ofte en blanding af forskellige oplevelser gennem livet. Man kan f.eks. have påtaget sig for stort et ansvar for tidligt i livet, eller være blevet påvirket af negative udtryk i sit miljø gennem længere tid.

Hvordan fungerer hypnose imod præstationsangst?

Præstationsangst skyldes i mange tilfælde tidligere oplevelser, som har præget os i en uhensigtsmæssig retning. Ved at tilgå bevidste og underbevidste oplevelser i hypnosen kan vi gå dybere ind i problemer med selvtillid og selvværd og modarbejde præstationsangst.

Hvad koster hypnose mod præstationsangst?

Når man bruger hypnose mod forskellige former for angst er det vigtigste et trygt og tillidsfuldt forhold mellem behandler og klient. Prisen på hypnose skifter således fra behandler til behandler og er også afhængig af varigheden på den enkelte session.

Hvor længe fungerer hypnose mod præstationsangst?

Det skifter hvor længe en behandling med hypnose virker, for nogle er en enkelt gang nok og andre gange kan man indgå i flere sessioner med sin behandler. Ofte følger behandler og klient op på en hypnosesession omkring effekten og aftaler om der er behov for videre hjælp.

Kan jeg bruge hypnose mod præstationsangst?

Hvis du lider af præstationsangst, kan hypnose være et godt værktøj til at få bugt med det. Præstationsangst kan være hæmmende i mange aspekter i livet – eksempelvis på arbejdet eller studiet. Hypnose bearbejder de tanker, som leder til præstationsangst.

Hvor meget hypnose skal jeg have for at slippe for præstationsangst?

Hypnosens effekt er altid individuel, så det kan være svært at svare præcist på hvor meget hypnose, man skal have for, at det hjælper. Vores erfaring viser dog, at det ofte ikke skal mere til end 1-2 sessioner, før folk kan mærke en betydelig og positiv effekt.

Skriv til os

31 65 84 33